Kviečiame susipažinti su Kauno regiono bibliotekų 2019–2021 m. veiklos statistika

Kviečiame susipažinti su Kauno regiono bibliotekų 2019–2021 m. veiklos statistika

Dviejų paskutiniųjų metų regiono bibliotekų veiklos rodikliams neginčytinai darė įtaką COVID-19 viruso sukelta pandemija. Būtina paminėti, kad Kauno apskrityje nelikus 6 kaimo viešųjų bibliotekų ir 1 mokyklos bibliotekos, o Marijampolės apskrityje – 4 kaimo viešųjų bibliotekų ir 2 mokyklų bibliotekų,  pablogėjo bibliotekų prieinamumas, sumažėjo vartotojų ir apsilankymų bibliotekose, taip pat ir dokumentų išduotis.

2021 m. Kauno apskrityje gyventojus aptarnavo 180 viešųjų (8 centrinės, 31 miesto padalinių, 141 kaimo) bibliotekų, mokyklų bendruomenes aptarnavo 150 mokyklų (68 gimnazijų, 27 progimnazijų, 63 pagrindinių ir 19 pradinių mokyklų) bibliotekos. Marijampolės apskrityje gyventojus aptarnavo 94 viešosios (5 centrinės, 5 miesto padalinių, 84 kaimo) bibliotekos, mokyklų bendruomenes aptarnavo 55 mokyklų (20 gimnazijų, 8 progimnazijų, 23 pagrindinių ir 4 pradinių mokyklų) bibliotekos. Marijampolės savivaldybėje viena kaimo jungtinė biblioteka aptarnavo ir gyventojus, ir  mokyklos bendruomenę.

2021 m. antroje pusėje LIBIS bibliotekų teikiamų paslaugų modernizavimo ir perkėlimo į centralizuotai valdomą debesų kompiuterijos infrastruktūrą bei naujų paslaugų kūrimo ir esamų elektroninių paslaugų modernizavimo rezultatas tapo netikėtu iššūkiu  regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojams ir paslaugų vartotojams. LIBIS sistemos sutrikimai ir programos nefunkcionalumas nuo liepos mėn. ilgesniam ar trumpesniam laikui (iki kelių ir daugiau dienų) stabdė vartotojų aptarnavimą. Jeigu galimybė karantino metu skolintis leidinius į namus ir naudotis viešųjų bibliotekų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis didino jų patrauklumą ir reikšmę gyventojams, tai nevisiškai sklandus LIBIS modernizavimo procesas, priešingai, mažino jų patrauklumą.  Dėl LIBIS nekorektiškai teiktų 2021 m. statistikos ataskaitų kai kurios bibliotekos negalėjo pateikti registruotų vartotojų ar dokumentų išduoties statistikos duomenų, todėl 2021 m. regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų bendri (suminiai) rodikliai nėra tikslūs. Vis dėlto galima drąsiai teigti, kad, sumažėjus galimybėms gyventojams lankytis bibliotekose, fizinių apsilankymų per 2020–2021 m. laikotarpį Kauno regiono viešosiose bibliotekose, lyginant su ikipandeminiais 2019 m., sumažėjo daugiau negu trečdaliu, o dokumentų išduotis – apie 40%. Mokyklų bibliotekose dokumentų išduotis sumažėjo 38%, o mokiniams karantino metu taikant nuotolinį mokymą – net 45%. Nors bendri dokumentų išduoties rodikliai regiono bibliotekose per pastaruosius dvejus metus labai mažėjo, viešosiose bibliotekose į namus pasiskolinta tik apie 20%, o mokyklų bibliotekose 30% dokumentų mažiau; tai rodo, kad esant ekstremaliai situacijai, net ir padidėjus elektroninių nuotolinių paslaugų pasiūlai, tradicinė  bibliotekų  paslauga – dokumentų skolinimas panaudai namuose – karantino metu buvo reikalinga ir prisidėjo prie visuomenės saviugdos, mokymosi bei prasmingo laisvalaikio, emocinės sveikatos palaikymo ir  gerinimo.

Išsamiau susipažinti su Kauno regiono savivaldybių viešųjų ir bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų 2019–2021 m. veiklos rezultatų statistika galima tinklaraščio „Statistikos“ rubrikoje https://regionas.kvb.lt/statistika/.