Kraštotyrininko Antano Vaičiaus darbai apie Kauno rajoną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Kraštotyrininko Antano Vaičiaus darbai apie Kauno rajoną Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Besidomintiems Kauno rajono kraštotyra pažįstama Antano Vaičiaus pavardė. Nusipelnęs kraštotyrininkas, Čekiškės garbės pilietis, Kauno apskrities viešosios bibliotekos (KAVB) Garbės skaitytojas A. Vaičius (g. 1930 m.) parengė ne vieną dešimtį kraštotyrinių darbų apie įvairias Kauno rajono vietoves bei jų istoriją. Bibliotekoje saugomi jo darbai – knygos, kraštotyriniai rankraščiai, lankstiniai.

1982 m. pasirodė lankstinys „Kauno rajono gamtos paminklai“, parengtas su bendraautoriumi Petru Žemkausku. 1988 m. jie parengė darbą „Daina gimtinei“, kuriame pateiktos dainos ir eilės apie Kauno rajoną, ir apžvalginio pobūdžio knygelę „Kauno rajonas“. 1992 m. su bendraautore Vidimanta Poškaitiene sudarė leidinį „Iš užmaršties sugrįžę“, kuriame apžvelgė 1988–1990 m. Kauno rajone atstatytus ir naujai iškilusius paminklus. 2005 m. su minėta bendraautore parengė darbą „Skambėk, daina!“, skirtą Kauno rajono dainų švenčių istorijai. A. Vaičius  daug pasidarbavo Kauno rajono heraldikos srityje – parengė rankraštį „Kauno rajonui – 55: Kauno rajono heraldika“ (2010 m.) ir leidinį „Kauno rajono heraldika“ (2016 m.).

Viena ryškiausių A. Vaičiaus kraštotyrinių darbų tematinių krypčių – Čekiškė ir jos istorija. 2000 m. išėjo su bendraautoriais parengtas leidinys „Čekiškė“, 2012 m. pasirodė jo sudaryta knyga „Čekiškė“ bei leidinukas apie žymų Čekiškės gydytoją Leoną Markelį „Gydytojo Leono Markelio (1912–1981) pėdsakai ir darbai Čekiškėje: gimimo šimtmečiui atminti 2012 m.“. 2015 m. išėjo knygelė „Prie Dubysos mes užaugę…: Čekiškei 415: dainos ir eilės gimtinei“. 2016 m. pasirodė leidinys „Čekiškės Švč. Trejybės bažnyčia, 1617–2017: 400 metų“.  2017 m. A. Vaičius kartu su bendraautoriais parašė solidžią knygą „Bažnytinių archyvų beieškant. Čekiškės Švč. Trejybės parapija“. 2018 m. parengtas leidinukas „Petras Strielčiūnas: Čekiškės parapijos klebonas, 1913–1924“.

Per šešis savo kraštotyrinės veiklos dešimtmečius A. Vaičius parengė daugybę kitų kraštotyrinių darbų apie įvairių Kauno rajono vietovių istoriją, publikavo per du šimtus straipsnių periodinėje spaudoje ir įvairiose knygose.

A. Vaičiaus kraštotyrinių darbų  kol kas nerasite internete. Su jais galite susipažinti KAVB Kaunistikos skaitykloje (K. Donelaičio g. 8, 104 kab.). Kviečiame apsilankyti!

Nuotraukos iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos fondų.