Šitaip įamžinama krašto istorija

Šitaip įamžinama krašto istorija

Peržengus 2022-ųjų metų slenkstį, sausio 6-ąją, Trijų Karalių dieną, tradiciškai skaitytojus pasveikino 23-iasis  Šakių kalendorius. Tai Šakių viešosios bibliotekos kraštotyrinis-informacinis leidinys, skaitantis praeities ir ateities laiką, reprezentuojantis Šakių kraštą, supažindinantis su ryškų pėdsaką palikusiais žymiais kraštiečiais ir dabarties visuomenininkais.

Kaip jau įprasta, LR Seimas metus dedikuoja svarbioms ir reikšmingoms datoms, progoms, asmenybėms, įvykiams. 2022-aisiais sukanka 600 metų, kai 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį, Sūduvos kraštas visam laikui buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės. Sūduva turėjo didelę įtaką lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi ir stiprinimo procesui, knygnešystei, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 m., todėl šiųmetis Šakių kalendorius skirtas Sūduvos metams.

Kalendoriaus sudarytojos – Šakių viešosios bibliotekos Aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Eringienė ir buvusi lietuvių kalbos mokytoja, poetė, bibliotekos savanorė Onutė Jasinskienė. Redaktorės – Nijolė Vaičiulienė, Janė Zybertienė. Šių moterų veikla puikiai įprasmino šiemet paskelbtus Savanorystės metus. Prie kalendoriaus darbavosi ir 200 straipsnių autorių, tarp kurių 20 nuolatinių korespondentų, 37 poezijos kūrėjai. Būrys rajono moksleivių ir 13 kraštiečių menininkų savo iliustracijomis papuošė beveik kiekvieną leidinio puslapį. Knygos viršelio ir fotografijų autorė – Rūta Višinskaitė. Kalendoriaus viršelyje – dailininkės Audronės Vorevičienės paveikslas „Baltų simboliai ir ženklai“ 2017 m., tapyba ant dvigubo šilko.

Įžanginį žodį Šakių 2022-ųjų metų kalendoriuje tradiciškai tarė rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, kuris sutelkė dėmesį į praeities ženklus: „Pažiūrėkime – visos įvykių ar asmenybių datos su kiekviena diena ir kiekvienais metais tik tolsta, bet jei sudėsim teisingus akcentus – iš praeities semtis įkvėpimo ir ryžto ateičiai, – datos taps mokytojais, skatintojais, vedliais, o ne negyvais paminklais, nuo kurių tik iš pareigos retkarčiais nubraukiam laiko dulkes“. Leidiniui svarumo suteikė ir Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotojo Dariaus Jakavičiaus, Šakių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Dariaus Aštrausko,  Šakių ir Sudargo evangelikų liuteronų parapijos klebono Virginijaus Kelerto,  Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono Vytauto Antano Matusevičiaus, Lietuvos Respublikos Seimo narės Irenos Haase, Šakių seniūno Daliaus Jasevičiaus pasisveikinimai su skaitytojais.

Praskleidus kalendoriaus mėnesių puslapius simboliškai pasitinka Šakių krašto jubiliatai, kurių tarpe 150 metų sukanka Rytų apeigų vyskupui Pranciškui Petrui Būčiui iš Šilgalių k., Slavikų par., 105 metų sukaktis poetui, dramaturgui Pranui Pusdešriui iš Menčikių k., Sintautų vlsč., prieš 95 metus gimė tautodailininkas Simanas Kudirka iš Žaltynų k., Būblelių vlsč., 90 metų jubiliejus fizikui Edmundui Mauzai iš Rygiškių k., Griškabūdžio vlsč.

Krašto kūrėjų straipsniuose nuoširdus nusilenkimas ir pagarba tiems, kurie ir šiandien  kuria savo krašto istoriją. Šiais metais mažesnę ar didesnę sukaktį ar jubiliejų pasitinka viena iš Šakių 2022 metų kalendoriaus sudarytojų Lina Eringienė, kalbininkė dr. Rima Bacevičiūtė-Bakšienė, tremtinys, inžinierius, tautodailininkas, autobiografinių knygų, tapybos albumų autorius  Algis Augustaitis, poetė, tautodailininkė Rita Mockeliūnienė, fotografas Gediminas Jokūbaitis ir kiti gerbiami gydytojai, slaugytojai, pedagogai, dvasininkai,  tarnautojai, sportininkai. Kalendoriaus daugiabalsiškumą rodo jame minimų asmenų veikla, susijusi ne tik su Šakiais ar Lietuva. Jų buvimo ženklai svarūs Amerikoje, Kanadoje, Vokietijoje, Italijoje, Prancūzijoje ir kitur.

Išliko kalendoriuje tradicinės rubrikos – „Zanavykutis“, „Po žodžio ženklu“, „Pažmonys“, „Po Varpo ženklu“, „Su Jono Jablonskio žodžiu“, „Iš sidabrinių klevų alėjos“, kuriose atskleidžiami zanavykiško tapatumo ženklai. Minint istoriko Jono Totoraičio 150-ąjį jubiliejų ir remiantis jo 1938 metais išleista „Sūduvos istorija“, parengta rubrika „Sūduvai 600 metų“. Pasivaikščioti po poetinio žodžio pasaulį kviečia kraštiečiai poetai.

Ypatingas dėmesys skirtas rubrikai „Šakių bibliotekai 85“. Po knygų namų koridorius kalendoriaus skaitytojus vedžioja bibliotekos darbuotojai ir supažindina su bibliotekai reikšmingomis istorinėmis datomis ir faktais, projektinėmis veiklomis, tradiciniais renginiais, kraštotyros fondu, padalinių veikla, organizuojamomis stovyklomis, edukacijomis, interneto skaitykla.

Šakių kultūros centre vykusioje kalendoriaus pristatymo šventėje susirinkusius kraštiečius ir svečius sveikino ir už prasmingus darbus dėkojo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Kristina Lebedžinskienė, kuri kalbėjo: „Ištarkite vardus tų, kuriuos čia rasite, perduokite juos tiems, kurie ateis po mūsų. Šitaip įamžinama istorija“.

Ingrida Jonuškienė

Šakių VB Informacijos ir metodikos skyriaus bibliografė