SUSIPAŽINKIME – KAUNO MENININKAI

SUSIPAŽINKIME – KAUNO MENININKAI

Jei norite paklausyti interviu su Kauno menininkais, pamatyti 1950–1960 metų dailės studijų Sankt Peterburge akimirkų, spektaklių ištraukų ir nuotraukų, rasti naujausių kūrinių, išgirsti muzikos kūrinių fragmentų, kviečiame apsilankyti Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus darbuotojų kuriamame el. žinyne „Kauno menininkai“ https://menininkai.kvb.lt/.

Išsamiausia informacija apie žymius Kauno menininkus

2021 m. atnaujintame žinyne pristatomos 25-ių profesionalių Kaune kuriančių menininkų biografijos ir kūryba, leidinių, straipsnių apie autorius ir jų kūrybą bibliografijos, nuotraukos iš kūrėjų albumų bei kita informacija. El. žinynas nuolat atnaujinamas, pildomas naujomis menininkų bibliografijomis.

Daugelio menininkų, pristatomų el. žinyne, gimtasis miestas nėra Kaunas. Jie kilę iš Telšių, Šiaulių, Alytaus, Anykščių, Ukmergės raj., Prienų, Kėdainių, Vilkaviškio, Marijampolės, tačiau didžioji jų kūrybinio gyvenimo dalis susijusi su Kaunu.

Šiame el. žinyne rasite bene pirmą Lietuvoje pilną elektroninį skulptoriaus Leono Striogos darbų katalogą. Skirtingai nuo tradicinių spausdintų katalogų, kuriuose užfiksuota informacija nebekinta, šio katalogo informacija nėra galutinė, čia fiksuojami visi nauji skulptoriaus darbai, publikacijos ir kita informacija, susijusi su menininku.

Vaizdo įrašai apie menininkus

2021 m., įgyvendinat el. žinyno atnaujinimo projektą ir siekiant plačiau paskleisti žinią apie Kauno menininkus, sukurti vaizdo įrašai, pristatantys iškilias Kauno muzikos, dailės ir teatro asmenybes.

Kauno kompozitoriai, muzikantai, solistai, dailininkai, režisieriai ir aktoriai dažnai pristatomi spaudoje, virtualioje erdvėje, bet šiuo pandemijos laikotarpiu matomi rečiau, todėl atnaujinant el. žinyną nusprendėme susitikimus su menininkais nufilmuoti ir pateikti platesniam žiūrovų ratui per Youtube kanalą.

Klausant Ryčio Zemkausko pokalbio su režisieriumi Gyčiu Padegimu, įdomu sužinoti, koks gyvenimo credo režisierių veda pirmyn, kaip jis vertina Genius loci ir globalizmą. Menotyrininkės Kristinos Civinskienės interviu su dailininke Vilija Kneižyte atskleidžia, kokią įtaką būsimiems pasirinkimams ir kūrybiniam keliui turi mokytojai, dėstytojai. Prisiminimais apie dailininką, fotografą Vytautą Tamoliūną įraše dalijasi jo žmona menotyrininkė Rimantė Tamoliūnienė ir dukra dailininkė Gabrielė Aleksė. Apie muzikos galią ir vertę su pianiste, VDU Muzikos akademijos docente Šviese Čepliauskaite ir su kompozitore, muzikologe, pedagoge Dalia Kairaityte kalbėjosi muzikologė, muziejininkė, LKS Kauno skyriaus vadovė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė.

Pokalbis su G. Padegimu:

Pokalbis su V. Kneižyte:

Pokalbis apie V. Tamoliūną:

Pokalbis su Š. Čepliauskaite:

Pokalbis su D. Kairaityte:

Kviečiami naudotis KAVB sukurtais virtualiais produktais bibliotekos internetiniame puslapyje https://kvb.lt ir susipažinti su Kauno menininkais.

TEATRO ISTORIJOS TURTAI

Teatro paveldo dokumentavimas – viena sudėtingiausių archyvavimo sričių. Neužtenka vien fotografijų ar įrašų, reikia visumos, kuo išsamesnio menininko asmenybės ir jo atliktų darbų vaizdo. Šiuo atveju žinyno „Kauno menininkai“ struktūra leidžia pakankamai plačiai naudoti tiek paieškų, tiek informacinę sistemas. Sakykim, ji apima ne tik pagrindines režisieriaus Gyčio Padegimo kūrybos sritis – įvairiuose teatruose ir TV režisuotus spektaklius, vaidmenis teatre ir kine, bet ir pedagoginę, literatūrinę bei visuomeninę veiklą. Pateiktoje bibliografijoje atsispindi jo parašytos mokomosios knygos, pjesės, daugybė straipsnių leidiniuose bei  periodikoje, interviu ir pasisakymai spaudoje, jo paties sueiliuoti ar jam dedikuoti eilėraščiai, spektaklių recenzijos. Galerijoje galima pamatyti Jurgos Ivanauskaitės sukurtą G. Padegimo ekslibrisą, įvairių dailininkų tapytus, pieštus ir fotografuotus jo portretus. Nuotraukose užfiksuoti svarbūs gyvenimo įvykiai – jubiliejai, premjeros, konferencijos, taip pat spektaklių repeticijos ir pristatymai, pedagoginė praktika, Michailo Čechovo kūrybinės dirbtuvės jo paties sodyboje Juškonyse. Svarbią fotografijų galerijos dalį užima jo režisuotų spektaklių nuotraukos.

Garso ir vaizdo įrašuose pateikiamos nuorodos į G. Padegimo radijo, televizijos ir teatro spektaklius, jo skaitytas paskaitas. Tarp radijo vaidinimų – legendiniai N. Gogolio „Pamišėlio užrašai“ ir J. Kilty „Mielasis apgavikas“, tarp teatro ir TV spektaklių – J. Grušo „Gintarinė vila“, A. Strindbergo „Kreditoriai“, L. Franko „Karlas ir Ana“, N. Nikolai „Geležiniai žmonės“. Vadovaujantis nuorodomis galima pasižiūrėti visus metus režisieriaus kurtą autorinių TV laidų ciklą „Teatro instinktas“, pasakojantį apie Lietuvos profesionaliojo teatro kūrėjus, ir jį papildančias KAVB vykusias paskaitas šia tema. Atspindėtos ir kitos LRT laidos, kuriose dalyvavo režisierius. Tokiu būdu nuosekliai atskleidžiama visa G. Padegimo – režisieriaus, aktoriaus, pedagogo, lektoriaus, M. Čechovo kūrybinio metodo skleidėjo ir interpretatoriaus – kūrybinė veikla.

Šiuo metu G. Padegimo režisūros „kraitį“ sudaro 117 Lietuvoje, užsienyje ir TV pastatytų spektaklių, jis atvedė į sceną ir padėjo žengti pirmuosius žingsnius būriui dabar garsių menininkų – dailininkų, kompozitorių, aktorių. Jo spektakliuose gimė ryškių, išskirtinių „gyvenimo“ vaidmenų, sukurtų labai skirtingų individualybių aktorių. Šitaip „Kauno menininkai“ atskleidžia ne tik vieno žmogaus kūrybinį potencialą, bet ir daugelio su juo susijusių kūrėjų, kartu dirbusių menininkų įnašą. O kur dar didelis jo išugdytų ir po visą pasaulį išsisklaidžiusių studentų būrys…

Panašiu principu sudarytos ir kitų teatralų – aktorių Algimanto Masiulio ir Rūtos Staliliūnaitės bibliografinės rodyklės. Nors šie kūrėjai mus jau paliko, nuolat atsiranda naujų jų biografijas papildančių duomenų – apie juos rašomi straipsniai, leidžiamos knygos, rengiamos parodos. Šio proceso fiksavimas – svarbi teatrinio paveldo išsaugojimo dalis, paneigianti teatro kūrėjo darbų laikinumą ir rodanti, kad jo įnašas nėra, kaip paprastai manoma, vien miražas ar vandens paviršiumi greitai nubėgantys raibuliai. Kryptingos pastangos gali ne tik padėti materializuoti laike  išnykusią kūrėjo viziją, bet ir, pasitelkus emocinę atmintį, vėl patirti kadaise jos sukeltą įspūdį.

Kviečiame naudotis el. žinynu „Kauno menininkai“ ir kitais Kauno apskrities viešosios bibliotekos darbuotojų sukurtais virtualiais produktais. Juos rasite bibliotekos svetainėje https://kvb.lt

P. S. Apie kitas „Kauno menininkų“ rubrikas papasakosime kituose straipsniuose.

Informaciją parengė Kauno apskrities viešosios bibliotekos Meno ir muzikos skyriaus vyresniosios bibliografės Stasė Jomantienė ir Elvyra Markevičiūtė.