VISKAS ČIA SUKURTA IŠ ŠVIESOS

VISKAS ČIA SUKURTA IŠ ŠVIESOS

Saksofono garsai užlieja salę-  skamba improvizacijos įvairių kūrinių temomis.  Pro žydinčių gėlių girliandas ir imitacinius knygų vartus renkasi Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir padalinių  darbuotojai, Kauno rajono savivaldybės vadovai ir svečiai. Spalio pradžioje  Kauno r.savivaldybės viešojoje  bibliotekoje įvyko  didelė šventė- Knygos namai šventė 65-ąjį gimtadienį.

                       Į iškilmingą ir šviesią, muzikos garsais palydimą šventę su didele gėlių puokšte bei vardinėmis padėkomis nuoširdžiausiai dirbusioms bibliotekininkėms atvyko Kauno rajono meras V. Makūnas, LR Seimo narė R. Popovienė, Labdaros ir paramos fondo direktorė A. Makūnienė, Administracijos direktoriaus pavaduotoja R.Černiauskienė, Kultūros , švietimo ir sporto skyriaus vedėjas J. Petkevičius bei Garliavos miestelio seniūnė N. Tarvydienė. Bibliotekos direktorė Irena Viktorija Stančiauskienė sveikina atvykusius, primindama poeto , mūsų kraštiečio Roberto Keturakio žodžius: „Viskas čia sukurta iš šviesos“. Ilgas buvo Knygos kelias, sudėtingas, skaudus . Būtent pro Garliavą ėjo knygnešiai ir nešė šviesą Lietuvai, nes knyga visuomet vedė žinojimo, šviesos link. Vedė ir tebeveda.  „Džiaugiuosi, kad rajono bibliotekose dirba puikus bibliotekininkų ir kitų darbuotojų kolektyvas. Džiaugiuosi bibliotekų moderniomis erdvėmis, kuriose turime gausų knygų fondą. Ir toliau matau puikią bibliotekų ateitį, į kurias ateina rajono gyventojai skaityti knygų, dalyvauti kultūriniuose renginiuose, naudotis naujausiomis informacinėmis technologijomis. Džiaugiuosi, kad vis daugiau gyventojų dalyvauja įvairiose edukacinėse programose. Kūrybiškumas vis dažniau suvokiamas kaip pridėtinę vertę turintis procesas“,- bibliotekų darbuotojams, visam darbuotojų kolektyvui dėkojo Kauno r.sav. viešosios bibliotekos direktorė I.Stančiauskienė.

                                           SVEIKINIMAI IR APDOVANOJIMAI  

                      „Knyga lyg raktas  į šviesą,- bibliotekininkus pasveikino Seimo narė R. Popovienė.- Niekas negali pakeisti knygos skaitymo, malonumo panirti į jos pasaulį“. A. Makūnienė, dažna bibliotekos viešnia, bendraujanti su mokyklomis ir mažaisiais kūrėjais, kasmet organizuoja pasakų konkursus, o įdomiausius kūrinius suguldo į Labdaros ir paramos fondo finansuojamą knygą. „Atrodė, – sako A.Makūnienė, kad vaikų susižavėjimas internetu nustelbs knygą, laimei, tai neatsitiko. Jūsų, bibliotekininkų bei mokytojų, išradingumo dėka vaikai vėl atranda knygą“. Garliavos gyvenvietės seniūnė N. Tarvydienė džiaugėsi, kad miestelis turi tokį traukos centrą, kur šilumos, jaukumo randa ir senas , ir jaunas.

                      Sveikinimo žodį taria Kauno r. meras V. Makūnas. Jis pasidžiaugė nuoširdžiu bendravimu su Kauno r. sav.viešąja biblioteka, kuriai jau daug metų sėkmingai  vadovauja Irena Viktorija Stančiauskienė: „Laikas bėgo greitai, bet bėgo ne pro šalį. Jūs sugriovėte mitą, kad knyga greitai bus nereikalinga, kad ją išstums naujos technologijos“. Meras pasidžiaugė, kad šioje bibliotekoje įgyvendinami drąsūs technologiniai sprendimai, puoselėjamos ir šiuolaikiškai pristatomas krašto kultūros paveldas, teikiamos turiningo laisvalaiko paslaugos. Geras vadovas tas, kuris sugeba reiklumą suderinti su gebėjimu padrąsinti, paskatinti, jautriai reaguoti į iškilusias problemas. Būtent tokia vadovė yra šios bibliotekos, turinčios net 30 padalinių miesteliuose ir kaimuose, direktorė I.V. Stančiauskienė.  V. Meras kartu su direktoriaus pavaduotoja R.Černiauskiene ir Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėju J.Petkevičiumi už ilgametį darbą ir svarų indėlį puoselėjant bibliotekų pažangą ir kultūrą įteikė plaketę Kauno r. sav. viešosios bibliotekos direktorei I. V. Stančiauskienei. Direktorė jau ir anksčiau buvo įvertinta už jos vadovaujamos bibliotekos  pasiekimus inovacijų bei kultūros srityje. 2002 m. ji išrenkama  „Metų bibliotekininke 2001“.Tais pačiais metais ji apdovanojama   Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I-ojo laipsnio medaliu, kurį įteikia Prezidentas V. Adamkus. 2007m. I.Stančiauskienė įrašoma į žinyną „Kas yra kas. Lietuvos moterys“. 2010 m. išrinkta „Metų garliaviete“. O 2015 m. ji buvo apdovanota Kauno r. savivaldybės II-ojo lygio Garbės ženklu.

                      Ne mažiau prie sėkmingo Bibliotekos darbo yra prisidėjusi ir direktorės pavaduotoja Vilgemina Puskunigienė. 2007 m. jos pavardė taip pat įrašoma į žinyną „Kas yra kas. Lietuvos moterys“. 2017 metais V.Puskunigienė apdovanojama Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos padėkos raštu, tais pačiais metais jai įteikiamas LR Seimo Švietimo komisijos padėkos raštas. V.Puskunigienė ne kartą buvo apdovanojama Kauno rajono Mero padėkos raštais.           

                      Kauno rajono Mero padėkos raštais šventėje buvo apdovanoti Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai: direktorės pavaduotoja V.Puskunigienė, vyr.bibliotekininkė, Trečiojo amžiaus universiteto rektorė E.Matveičikienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja J. Bartkevičiūtė, Dokumentų komplektavimo ir tvarkymo skyriaus vedėja J. Simuntytė, vyr. bibliotekininkė V.Tamašauskienė, Vaikų centro vyr. bibliotekininkė N.Dapkevičienė, Domeikavos vyr. bibliotekininkė D.Launikaitytė, Kačerginės vyr. bibliotekininkė E.Birgiolienė, Karmėlavos vyr. bibliotekininkė D.Jankauskienė, Vilkijos m.padalinio vyr. bibliotekininkė J.Bačėnienė.

                      VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VEIKLOS RETROSPEKTYVA

                      „Minint tokį garbingą mūsų bibliotekos jubiliejų , norisi prisiminti ištakas- kelio pradžią“, – nutilus sveikinimų plojimams bibliotekos direktorė I. Stančiauskienė pradėjo skaidrėmis kelionę laiku. Kauno r. sav. viešosios bibliotekos ištakos siekia 1951-uosius, kai panaikinus sritis, dabartinėje rajono teritorijoje įkuriama Vilijampolės r. rajoninė biblioteka ( tuomet veikusia Kaune, A.Šiaučiūnaitės g. 22). 1961 metais biblioteka persikelia į Garliavą, įsikuria dviejuose mediniuose namukuose(Cvirkos g.74, dabar- Vytauto g. 21),  kurie nebuvo pritaikyti bibliotekai. „Prisimenu, – pasakoja direktorė, – kaip pavasario potvynių metu pasemdavo mūsų bibliotekos grindis-tekdavo su guminukais braidyti. Bet neišgąsdino tokie nepatogumai, nes buvome jaunos“. Nuo 1958 metų rajoninei bibliotekai net 31-erius metus vadovavo Vanda Urbonavičiūtė- Šniūtienė. Ji buvo pirmoji, baigusi aukštuosius bibliotekininkystės mokslus universitete. Tai buvo reikli, taktiška vadovė. Jos vadovavimo metai- ištisa epocha. 1965 m. įsteigiama Kauno r.rajoninė vaikų biblioteka. Iš viso rajone 1975-ais veikė net 65 bibliotekos! Kai kurios neperspektyvios,nes  kaimams nykstant, nyko ir skaitytojų skaičius. Po bibliotekų centralizacijos, vykdomos 1975-ais, Kauno rajone uždaryta n 17 bibliotekų. 1986m. pastatytas naujas Centrinės bibliotekos priestatas. Nuotraukose liko įamžinti linksmi bibliotekininkių veidai talkų akimirkomis.

                      1989 metais Kauno rajono centrinei bibliotekai ima vadovauti jauna, ką tik Vilniaus universitetą baigusi bibliotekininkė Irena Viktorija Stančiauskienė. „Perduodu vairą į geras rankas,“- atsisveikindama sakė V.Šniūtienė. Jos palinkėjimai išsipildė. Štai jau 30 metų Kauno rajono sav.viešajai bibliotekai vadovauja ši reikli, energinga, sumani direktorė. 1996m. Kauno rajono centrinė biblioteka pavadinta Kauno r. savivaldybės viešąja biblioteka, o 35 miestelių ir kaimų bibliotekos- Kauno r. sav. Viešosios bibliotekos filialais. Viešoji biblioteka tampa bendruomenės traukos centru, kuris gali didžiuotis vykdomais profesionaliais renginiais, projektais, klubų ir neformaliojo ugdymo veiklomis, naujų technologijų iniciatyvomis.

                                           SVARBIAUSI FAKTAI, LĖMĘ BIBLIOTEKOS POKYČIUS

                      Nuo 1999-ųjų  biblioteka rengia projektus ir sėkmingai dalyvauja Atviros Lietuvos fondo skelbiamuose konkursuose. 2000m. viena pirmųjų Lietuvoje įdiegia internetą Zapyškio filiale. Sėkmingai diegiamos informacinės technologijos toliau nuo centro nutolusiuose miestelio ir kaimo bibliotekose. Bibliotekų modernizavimo lūžis įvyko 2008m., kada buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Bibliotekos pažangai“. 2008-  2015 m. Viešoji biblioteka aktyviai dalyvauja įgyvendinant trišalį LR  Kultūros ministerijos, LNMM bibliotekos bei Bilo ir Melindos Geicų remiamą „Bibliotekos pažangai“projektą, siekiant sudaryti sąlygas gyventojams naudotis informacinėmis technologijomis bibliotekose.Visos rajono bibliotekos buvo aprūpintos naujais kompiuteriais, pradėjo veikti bevielis internetas. Rajono viešosios bibliotekos gavo 130 naujų kompiuterių skaitytojams ir darbuotojams. Labai daug prie projekto įgyvendinimo prisidėjo Rajono savivaldybė ir jos vadovai. Buvo skirtos lėšos interneto išlaikymui bei patalpų remontui, įstaigų modernizavimui. Visi bibliotekininkai buvo mokomi kompiuterinio raštingumo, pradėjo mokyti ir bendruomenės narius.Ypač buvo stengiamasi, kad pradinį kompiuterinį raštingumą įgytų toliau nuo centro nutolusių kaimų ir miestelių gyventojai.  

                      2018- 2020m. paskelbti bibliotekų modernizavimo ir gyventojų skaitmeninio raštingumo ugdymo metais. Viešoji biblioteka su padaliniais dalyvauja Lietuvos Nacionalinės bibliotekos ir ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintose viešosios interneto prieigos infrastruktūrose“. Sociologų teigimu, interneto paslaugų išplėtimas bibliotekose iš esmės pakeitė bibliotekų misiją. Nors biblioteka dažnai suvokiama kaip knygų skaitymo centras, susiformavo grupė lankytojų, kurie į bibliotekas ateina dėl interneto. Nemaža dalis tokių lankytojų yra vaikai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, bedarbiai, vyresnio amžiaus žmonės. Iškilo naujas iššūkis – tai projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslų įgyvendinimas. Šį projektą vykdo Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos kartu su asociacija „Langas į ateitį“. Šiandieninių mokymų tikslas- išmokyti naudotis el.bankininkyste, kreiptis į valdžios institucijas, deklaruoti turtą ir naudotis kitomis paslaugomis.  2019-2020 m. biblioteka apmokė daugiau nei 2000 gyventojų naudotis internetu. Tokie skaičiai rodo sėkmingą mūsų bibliotekininkų darbą. Tai rodo ir apdovanojimai. Bibliotekų  veiklą vertina Valstybinės institucijos.                   Už aktyvų skaitmeninio raštingumo gyventojams organizavimą Viešoji biblioteka paskelbta Skaitmeninio raštingumo lydere Lietuvos didžiųjų miestų ir rajonų tarpe. Projekto „Prisijungusi Lietuva“ geriausia skaitmeninio raštingumo lektore išrinkta Pagynės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Gabija Ščiukauskaitė. Ji apmokė daugiau nei 300 gyventojų iš Pagynės, Babtų, Sitkūnų, Panevėžiuko kaimų. 2020m. Kauno r.sav.viešoji biblioteka pelnė nominaciją „Biblioteka- skaitmeninio raštingumo lyderė“.

                                           VERDA KULTŪRINIS GYVENIMAS 

                      Bibliotekos direktorės I.Stančiauskienės įsitikinimu, jos vadovaujamos įstaigos tikslas – būti  tikruoju kultūros židiniu. Vien per paskutinįjį dešimtmetį čia lankėsi daug iškilių menininkų: rašytojų, poetų, aktorių, režisierių, mokslo ir kultūros veikėjų. Bibliotekoje nuolat rengiamos dailės, fotografijos, tautodailės parodos. Laukiamos kraštiečių:  fotomenininko R.Puišio, skulptorių, tautodailininkų A.Teresiaus, M.Martinaičio, dailininkų A.Obcarsko, O.Karavajevo parodos. Menininkų teigimu, kartais vienintelė galimybė su savo kūryba supažindinti krašto žmones- jauki bibliotekos salė.  Daug metų bibliotekoje veikia „Garliaviečių“ klubas, įsikūręs 1989m., 20-ąsias veiklos metines atšventė Dailės studija, vadovaujama O. Karavajevo, nuo 2012m.veikia Trečiojo amžiaus universitetas, kuriam sėkmingai vadovauja vyr. bibliotekininkė E. Matveičikienė. 2019 m. ėmė veikti „Mažųjų smalsučių“ klubas, o 2020 m.- Fluxus Labas.

                      Biblioteka rūpinasi ir krašto kultūros paveldo išsaugojimu bei  sklaida. Daugiausia šioje srityje nuveikė vyr. bibliotekininkė V.Tamašauskienė. 2018- 2020 m. jos pastangomis buvo sukurtas virtualus gidas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone“ ir interaktyvus žaidimas „50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“. Ypač daug bibliotekos lankytojų sudomino parengtos kilnojamosios parodos: „Garliava- čia susitinka praeitis ir dabartis“, „Kauno rajono dvarų portretas: praeitis ir šiandiena“. Apie įžymius kraštiečius išleistos knygos: enciklopedinis žinynas „Knyga , spauda ir kultūra Kauno rajone“ bei bibliografija „Robertas Keturakis- poetas, prozininkas, publicistas“.

                      Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veikla ne kartą yra pastebėta Lietuvoje. 2017m. ji pelnė Lietuvos savivaldybių bibliotekų asociacijos įvertinimą „Biblioteka- vaikų ir jaunimo draugas“. Antrus metus Viešoji biblioteka yra skaitymų „Vasara su knyga“ akcijos lyderė Kauno apskrityje. Akcijoje dalyvavo 1960skaitytojų ir perskaitė 7877 knygas. Antrus metus vykstančioje Viešosios bibliotekos moksleivių programinės literatūros skaitymo akcijoje „Auginu knygų skaitymo medį“  dalyvavo 3050 moksleivių, jie perskaitė 8175 knygas! Vasaromis organizuojamos vaikų užimtumo programos, jose jau dalyvavo 1702 vaikai. Tad Viešoji biblioteka ir jos filialai skatina jaunimą skaityti, turiningai praleisti laisvalaikį.

                                           REVERANSAS LIETUVOS RENESANSUI

                      Nėra lengva apžvelgti Viešosios bibliotekos kelią, nueitą per 65-erius metus. Ypač daug pasikeitimų įvyko paskutiniojo dešimtmečio metais: biblioteka , kaip naujovių ir kultūros nešėja, ne tik eina kartu su savo laiku, padeda krašto žmonėms įsisavinti internetines, skaitmeninio raštingumo naujoves, bet ir augina jaunąją kartą, kuriems lemta kurti ateitį. Tad biblioteka privalo ne tik suspėti su naujais iššūkiais, iškylančiais sparčiai modernėjančiame gyvenime, bet ir pati kelti naujas idėjas, numatyti gaires ateičiai.

                      Po dalykiškos šventės dalies, o vėliau , trumpos kavos (ir saldumynų!) pertraukėlės, leidusios seniai matytiems bičiuliams, filialų bibliotekininkams pasišnekučiuoti apie darbą ir ne tik, visų laukė maloni staigmena (beje, jų šioje šventėje tikrai netrūko!).Tai muzikinė ir literatūrinė programa, pavadinta „Reveransas Lietuvos renesansui“. Šmaikštus šventės vedėjas, neieškantis žodžio kišenėje Edvinas Vadoklis  pristatė solistus Raimundą Janutėną ir Nerijų Masevičių, arijomis iš renesanso kompozitorių kūrinių papildančius  aktorės Virginijos Kochanskytės skaitomas ištraukas iš Mikalojaus Daukšos „Postilės“, LDK didikų laiškų bei įvairių renesanso laikų autorių poeziją.Plevenančią, svajingą nuotaiką kūrė gitaristas Artūras Kelpša. Muzikos garsai ir raiškus poetinis žodis visus klausytojus nuskraidino „atgal į praeitį“, taip lakoniškai ir paradoksaliai būtų galima įvardinti šios šventės nuotaiką ir prasmę.

  Regina Jasukaitienė