Pavasario blūdas įkaitusioje terasoje arba kaip Kruvinoji Merė taip ir neparodė savo ausų

Pavasario blūdas įkaitusioje terasoje arba kaip Kruvinoji Merė taip ir neparodė savo ausų

Matėsi tik jos raudona plunksnuota skrybėlė. Pati panirusi į Felikso glėbyje laikomą bliūdą, Kruvinoji Merė maudėsi ir, kaip sakė vienas iš Mirusių poetų draugijos narių, tiesiog kunkuliavo! Gal nuo lakštingalų čiulbėjimo, dar prieš renginį apgaubusio įkaitusią knygų terasą, o gal nuo visa apėmusios netikėtumo nuojautos ir kirbančio klausimo „Kas čia bus?“.

Yra Jonavoje tokia Mirusių poetų draugija. Jonavos viešoji biblioteka – viena iš miesto erdvių, kur užsukus, smarkiai išauga tikimybė sutikti mirusiais save vadinančius poetus. Birželio 11 d. bibliotekos knygų terasoje vykusio poezijos sambario Pavasario blūdas kaltininkai ir iniciatoriai, gerai pažįstami jonaviečiams. Ramūnas Čičelis,  Mindaugas Švėgžda, Marius Glinskas ir Feliksas Paulauskas – prieš trejus metus įkurtos draugijos nariai, siejami kūrybinės draugystės ir pasiryžimo kasdienybės rutinoje įkvėpti poezijos tiems, kurie alksta gerų eilėraščių ir intelektualių dalykų. Ir vieno, ir kito jie nestokoja. Anaiptol, kviečia atsiversti naujausias knygas: M. Švėgždos eilėraščių rinkinį „Geltona ornamentika“ bei R. Čičelio monografiją „Jono Meko „Aukso vidurys“.  Geras kūrybos gurkšnis – ir pirmajame draugijos laikraščio numeryje „Skiautinys“, išleistame Jonavos viešojoje bibliotekoje. Tiražas labai ribotas, bet keletą egzempliorių dar galima rasti bibliotekos skaitykloje.

Tiesa, Pavasario blūdas įkaitino ne vieno vaizduotę. Subtilus bendravimas, naujausių knygų ir eilėraščių pristatymas, lakštingalų garsuose skendinti knygų terasa susiliejo į neįprastą unikalų kultūrinį vyksmą. Ir kur čia nekunkuliuos Kruvinoji Merė nuo tiek poezijos ir kūrybinio alsavimo, klausantis, kaip vienas po kito terasoje pabyra žodžiai, baksteli ritmas, nutrupa pauzės… Ji taip ir neišlindo iš Felikso bliūdo, kuriame liepsnomis virto karantininės poetų kaukės. Sakė jiems nebereikės, šiaip ar taip jau mirę. Bet pažadėjo dar sugrįžti, nes kūryba gyva, o poezijos mūsų gyvenime vis mažiau…

Kristina Jaskūnienė

Jonavos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinių veiklų organizatorė