Bendruomeninė iniciatyva „GarliaKvietį šok!”

Bendruomeninė iniciatyva „GarliaKvietį šok!”

Viešosios bibliotekos darbuotojų komanda bendradarbiaudami su „Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022” bendruomenių programa „Fluxus Labas!” organizuoja bendruomeninę iniciatyvą „GarliaKvietį šok!”. Projekto tikslas – suaktyvinti Garliavos gyventojų bendrystę,  įtraukiant juos  į komandinį kūrybinį procesą. Pasitelkus profesionalų šokėją bei savanorius fizinio aktyvumo specialistus, įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojai patys kurs Garliavos identitetą atspindintį šokį „GarliaKvietis“.

      Siekiant plačiau viešinti projekto veiklas, skatinti žmonių aktyvumą, užtikrinti viešųjų erdvių įveiklinimą – užsiėmimai vyks netradicinėse erdvėse (Viešosios bibliotekos kieme, Kaimynystės parke bei kitose, projekto dalyvių pasiūlytose erdvėse) Garliavoje.

       Pirmasis susitikimas su Garliavos bendruomene vyko birželio 9 d. Viešosios bibliotekos kieme. Susitikime dalyvavo Viešosios bibliotekos, „Kaunas 2022“, Garliavos sporto ir kultūros centro, Garliavos neįgaliųjų draugijos atstovai, profesionalus šokėjas Carlo Bibiano (į Lietuvą atvykęs iš Meksikos) ir daugiau nei 30 šokį ir aktyvų gyvenimo būdą mėgstančių Garliavos bendruomenės gyventojų.

      Šokėjas Carlo nuotaikingai pristatė save, pirmiesiems Garliavos šokio kūrimo žingsneliams išjudino visus dalyvaujančius užsiėmime. Taip pat išmokė suprasti, kad šokis – tai ypatingas momentas su savimi, su muzika ir su publika. Šio užsiėmimo metu svetimi, skirtingų kartų žmonės linksmai, draugiškai ir  nekasdieniškai praleido laiką.  Tai formuos įgūdžius ir ateityje artimiau bendrauti ne tik su savo šeima, bet ir kaimynais, toliau gyvenančiais bendruomenės nariais. Bendri kūrybiniai užsiėmimai dar  labiau suvienys bendruomenės narius, sukurtas  šokis išpopuliarės,  bus šokamas Garliavos miesto šventėse, asmeninių švenčių bei įvairių susitikimų metu.

         Sekantis Garliavos šokio kūrimo užsiėmimas vyks gegužės 16 d. 18 val. Viešosios bibliotekos kieme. Kviečiami prisijungti visi Garliavos miesto gyventojai.