Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonduose saugomi Pogrindžio leidiniai – jau epaveldas.lt

Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonduose saugomi Pogrindžio leidiniai – jau epaveldas.lt

Lietuvos skaitmeninės bibliotekos epaveldas.lt turinį papildė Pogrindžio leidiniai (1942–1950 m.) iš Kauno apskrities viešosios bibliotekos fonduose saugomos Laikraštėlių kolekcijos. Šią dokumentų grupę sudaro antinacinės ir antisovietinės rezistencijos pogrindiniai periodiniai leidiniai. Didžioji dalis – Lietuvos partizanų spauda.

1944–1953 m. vykusio ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo laikotarpiu Lietuvoje išleista daugiau nei 100 pavadinimų laikraštėlių. Juose siekta atskleisti okupacinės valdžios veiksmų brutalumą, skelbta tarptautinių įvykių apžvalga, partizanų kūryba, minėtos tautinės ir religinės šventės. Sudėtingomis sąlygomis leisti laikraštėliai buvo spausdinami rašomąją mašinėle, šapirografu, rotatoriumi. Nuo turimos priemonės priklausė ne tik tiražo dydis, bet ir kokybė. Neretai dėl netinkamų dažų blogai atsispausdavo raidės, taip pat buvo sunku gauti geros rūšies popieriaus. Gyventojai turimą Lietuvos partizanų spaudą slėpė, dažnai laikė blogomis sąlygomis. Visa tai lėmė, kad šiandien šie leidiniai yra itin prastos būklės. Panašiomis sąlygomis spausdinti ir anksčiau vykusio antinacinio pasipriešinimo pogrindiniai periodiniai leidiniai, todėl jų turiniui taip pat gresia išnykimas. 1941–1944 m. leistoje spaudoje demaskuota nacių politika Lietuvoje, skatinta gyventojus įsitraukti į neginkluotą pasipriešinimą.

Siekiant išsaugoti dokumentuose esančią informaciją laikraštėliai buvo suskaitmeninti ir nuo šiol yra prieinami kiekvienam portale epaveldas.lt. Detalius suskaitmenintų laikraštėlių sąrašus su nuorodomis rasite papildytoje Kauno apskrities viešosios bibliotekos svetainės skiltyje Suskaitmenintas dokumentinis paveldas.

Kviečiame patyrinėti!