PROJEKTAS „KAUNO REGIONO VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS“

PROJEKTAS „KAUNO REGIONO VIEŠŲJŲ BIBLIOTEKŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS“

“Sveikatingumas yra mokslas ir menas padėti žmonėms keisti savo gyvenimo būdą taip, kad jie pasiektų optimalios sveikatos būseną. Optimali sveikata – tai balansas tarp fizinės, emocinės, socialinės, dvasinės ir protinės (intelektualinės) sveikatos.”

–Hettler, 1977

Privačiame sektoriuje, ypač Jungtinėse Amerikos Valstijose, vis labiau aktyvėja rūpinimasis darbuotojų sveikata ir motyvacija, kuriamos darbuotojų gerovės ir sveikatos stiprinimo programos, kurios orientuojamos į darbuotojų žinių gilinimą bei į darbo aplinkos sąlygų gerinimą. Kompleksinių veiklų poreikį pagrindžia ir  Higienos instituto, VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“ ir kt. parengtos rekomendacijos „Kaip organizuoti fizinio aktyvumo skatinimo programą darbo vietose“, kuriose nurodoma, kad sveikatos stiprinimas darbe – tai suderintos darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti, apimančios sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą <…> sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumo didinimą.“

Sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimas darbe darosi vis populiaresnis dėl šių priežasčių: ilgėja žmonių darbe praleidžiamo laiko kiekis, vyrauja sėdimas gyvenimo būdas, „darbo jėga“ senėja, sveikatingumo programos ilgalaikėje perspektyvoje teikia ekonominę naudą. Teigiama, kad tinkamas sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimas gali padidinti darbuotojų produktyvumą, atidumą, motyvaciją, kūrybiškumą, sumažinti išlaidas sveikatai, sustiprinti darbuotojų tarpusavio ryšius, bendruomeniškumo jausmą, pagerinti emocinę atmosferą darbe ir kt.

2018-2019 m. Kauno apskrities viešoji biblioteka, kartu su Kauno kolegija bei 12 Kauno regiono viešųjų bibliotekų įgyvendina projektą „Kauno regiono viešųjų bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimas“.  Projekto metu vykdoma bibliotekų darbuotojų sveikatos stiprinimo programa, apimanti žinių sveikatos tema gilinimą (daugiau nei 130 paskaitų sveikatos tema projekto dalyviams), praktinių fizinės sveikatos gerinimo užsiėmimų organizavimą (mankštos, ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis), darbinės aplinkos tobulinimą.

Įgyvendinant projektą, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje itin didelis dėmesys skiriamas darbuotojų aplinkos gerinimui: įkurta virtuvėlė darbuotojams, poilsio bei mankštos erdvės. Šiose erdvėse darbuotojai nuo šiol gali ramiai papietauti, pabendrauti su kolegomis, atlikti raumenų atpalaidavimo pratimus, pasitikrinti kraujo spaudimą, pažaisti smiginį ir kt. Dalinamės keletu akimirkų iš minėtų erdvių atidarymo.

Projektą iš dalies finansuoja Visuomenės sveikatos stiprinimo fondas, administruojamas LR sveikatos apsaugos  ministerijos.