Vertimo dirbtuvės – Jonavos viešojoje bibliotekoje

Vertimo dirbtuvės – Jonavos viešojoje bibliotekoje

Baigiantis šių metų lapkričiui, Jonavos Senamiesčio ir Jeronimo Ralio gimnazijų mokinių laukė neilinė patirtis – kelionė į rašytojo Thomo Manno memorialinį muziejų Nidoje, kur atvyko ir šveicarų jaunimo literatūros autorė Bettina Spoerri. Šis susitikimas užbaigė Jonavos viešosios bibliotekos vykdomo projekto „Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“ renginius (projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba). Rugsėjo ir spalio mėnesiais moksleiviai bendravo su kūrybinių dirbtuvių vadovu vertėju, rašytoju dr. Laurynu Katkumi ir jo padedami iš vokiečių į lietuvių kalbą vertė B. Spoerri novelę „Greičiau nei šviesa“. Rašytoja Šveicarijoje ir daugelyje kitų šalių žinoma kaip apysakų ir romanų autorė, apdovanota keliomis solidžiomis literatūrinėmis premijomis.

Projektą rengti ir vykdyti bibliotekos darbuotojus paskatino tai, kad Jonavos rajone užsienio kalbų, ypač vokiečių kalbos, brandos egzaminus moksleiviai kasmet išlaiko labai aukštais pažymiais. Tai verčia galvoti, jog bent keli abiturientai kasmet renkasi užsienio kalbų filologijos studijas.

Projekto „Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“ renginiuose šiais metais dalyvavo beveik dešimt miesto vyresniųjų klasių moksleivių. Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio „Metai“ artimiausiuose numeriuose Jonavos moksleivių išversta novelė bus išspaudinta kaip atskira publikacija.

Jonavos miesto mokyklos – tai viešosios bibliotekos socialiniai partneriai, su kuriais bendradarbiaujama jau ne vienerius metus. Projektas „Vokiška literatūra prabyla lietuviškai“ – šio gražaus ir tvaraus darbo rezultatas, suteikęs moksleiviams tarpkultūrinio bendravimo ir vertėjo darbo patirties.

Jonavos viešosios bibliotekos
Kultūros ir vadybos projektų koordinatorius
Ramūnas Čičelis