Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti parodą „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka kviečia aplankyti parodą „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“

Nuo lapkričio 5 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje eksponuojama Istorinės Lietuvos Respublikos prezidentūros Kaune paroda „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Parodoje pateikiami svarbiausi Kazio Griniaus biografijos bruožai. Kertiniu atspirties tašku tapo žodis demokratija, kurią Kazys Grinius puoselėjo visą gyvenimą, o papildomu – gydytojo darbas, kuris taip pat turėjo daug reikšmės jo gyvenime. Kazys Grinius visa savo veikla įrodė, kad jis ne tik domisi demokratijos idėjomis, bet ir visame kame jas taiko praktiškai. Taip gimė tarsi iš dvi temas vienijančių dedamųjų sujungtas parodos pavadinimas „Praktinė demokratija: Prezidento Kazio Griniaus receptas“, parodos medžiaga patalpinta į devynis stendus, atspindinčius atskiras temas, kurias vienijo šios dvi dedamosios. Kiekviename iš jų ne tik pateikiama Kazio Griniaus biografija, bet ir gausiai iliustruojama daugiausia Lietuvos centrinio valstybės archyvo fotonuotraukų ir dokumentų skyriaus bei spaudos medžiaga.

Laukiame Jūsų!