Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – aštuntasis skaitymo ir dailės terapijos edukacinis užsiėmimas neįgaliesiems

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje – aštuntasis skaitymo ir dailės terapijos edukacinis užsiėmimas neįgaliesiems

Rugpjūčio 27 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje susirinkusiems Garliavos neįgaliųjų draugijos nariams vyko aštuntasis skaitymų ir dailės terapijos užsiėmimas, iš renginių ciklo „Kai knygos prabyla spalvomis“, kurį vedė viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė ir bibliotekos dailininkė G. Duobienė.
Šis paskutinį vasaros mėnesį skaitymų ir dailės terapijos edukacinis užsiėmimas dedikuotas įžymiajam tautos žadintojui ir ugdytojui – Vydūnui. Užsiėmimo pradžioje pristatydama Vydūno asmenybę ir kūrybą vyr. bibliotekininkė patikino, kad žiūrint į didžiulį Vydūno palikimą, būtų galima jį vertinti kaip gražų mūsų kultūros istorijos puslapį. Tačiau, geriau įsiskaičius, tas puslapis dvelkia ne tik praeitimi. Jis tvinkčioja gyvu dabarties pulsu, jis pasirodo besąs labai artimas ir aktualus būtent mums, XXI a. pradžios Lietuvos žmonėms, pasimetusiems nemokėjimo pasinaudoti laisve labirintuose, nemaža dalimi jos atsisakantiems, netgi nelabai suvokiantiems, kas ji savo esme yra. Lietuvos Respublikos Seimas, primindamas visuomenei šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumą, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo svarbą šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui, 2015 m. birželio 23 d. nutarimu 2018 metus paskelbė Vydūno metais.
Su užsiėmimo dalyviais skaitėme trumpą Vydūno apysaką „Vaizdelis širdyj“, pasakojančią dviejų jaunuolių lemtingos pažinties istoriją. Šioje apysakoje Vydūnas atskleidžia meilės kaip žmogaus esmės, moralinių bei kūrybinių jo galių žadinimo fenomeną. Tai menine kalba perteikta vydūniškoji lyčių meilės filosofija. Po Vydūno kūrybos skaitymų, bibliotekos dailininkė G. Duobienė edukacijos dalyvius kvietė pasinerti į dailės terapiją, kurios metu užsiėmimo dalyviai, spalvinguose žurnaluose suradę kuo labiau jų troškimus atitinkančias iliustracijas, laisvai improvizuodami kūrė savo norų žemėlapius. Dailės terapijos specialistės G. Duobienės teigimu, svarbiausia yra tai, kad norai sklistų iš pačios širdies.
Anot užsiėmimų dalyvių kurti tokį žemėlapį labai smagus, kūrybinį džiaugsmą teikiantis užsiėmimas. Iš žurnalų išsirinkę kuo gražesnius, ryškesnius ir įtaigesnius paveikslėlius, iškarpas, mielas smulkmenas, užsiėmimo dalyviai su meile bei pasimėgavimu sukūrė ir užsiėmimo pabaigoje pristatė savuosius „Norų žemėlapius“. Ir svarbiausia – niekada neabejoti jo veiksmingumu. Juk visi mes turime teisę svajoti apie viską. Galimybių tai gauti – taip pat! Ačiū visiems dalyviams už drąsą, nuoširdų darbą bei aktyvų dalyvavimą!

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė