Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje skaitymo ir dailės terapijos edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems

Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje skaitymo ir dailės terapijos edukaciniai užsiėmimai neįgaliesiems

Kovo 26 d. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje susirinkusiems Garliavos neįgaliųjų draugijos nariams vyko jau ketvirtasis skaitymų ir dailės terapijos užsiėmimas, iš renginių ciklo „Kai knygos prabyla spalvomis“, kurį vedė viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė ir bibliotekos dailininkė G. Duobienė.
Bendradarbiaujant su Garliavos neįgaliųjų draugija visus metus kartą per mėnesį viešojoje bibliotekoje vyks skaitymo ir dailės terapijos edukaciniai užsiėmimai, skirti užtikrinti sėkmingą neįgaliųjų socialinę integraciją bendruomenėje.
Šis kovo mėnesį skaitymų ir dailės terapijos edukacinis užsiėmimas „Vydūnas – Lietuvai“ dedikuotas įžymiajam tautos žadintojui ir ugdytojui – Vydūnui. Visa, ką šis skambų literatūrinį vardą pasirinkęs kūrėjas iš Mažosios Lietuvos padarė, žadindamas tautą, kad ji „vykintų žmogaus ir tautos gyvenimo prasmę, tai esti, kad ji siektų tobulesnio žmoniškumo“, šiandien įgauna didžiulę reikšmę ir svarbą.
Užsiėmimo pradžioje pristatydama Vydūno asmenybę ir kūrybą vyr. bibliotekininkė patikino, kad žiūrint į didžiulį Vydūno palikimą, būtų galima jį vertinti kaip gražų mūsų kultūros istorijos puslapį. Tačiau, geriau įsiskaičius, tas puslapis dvelkia ne tik praeitimi. Jis tvinkčioja gyvu dabarties pulsu, jis pasirodo besąs labai artimas ir aktualus būtent mums, XXI a. pradžios Lietuvos žmonėms, pasimetusiems nemokėjimo pasinaudoti laisve labirintuose, nemaža dalimi jos atsisakantiems, netgi nelabai suvokiantiems, kas ji savo esme yra. Lietuvos Respublikos Seimas, primindamas visuomenei šios iškilios asmenybės darbų ir idėjų reikšmingumą, filosofinio, literatūrinio, publicistinio palikimo svarbą šiandieninės Lietuvos visuomenės istorinės atminties ugdymui, vertybinių nuostatų formavimui, 2015 m. birželio 23 d. nutarimu 2018 metus paskelbė Vydūno metais. Užtektų daugiau kaip trisdešimties grožinių kūrinių, kad galėtume kalbėti apie didžiulę Vydūno reikšmę mūsų literatūros, ypač dramaturgijos, ir teatro raidai – jis buvo ryškiausias XX a. pradžios filosofinės dramos ir modernaus teatro kūrėjas. Po pristatymo užsiėmimo dalyvės nuo Vydūno išminties medžio „nusiskynę“ po lapelį skaitė šio filosofo mintis r stebėjosi, kaip išsakytos mintys tinka ir atliepia ir šių dienų aktualijas.
Dvylika filosofijos traktatų, keliasdešimt straipsnių, įstabiosios filosofinės indų poemos „Bhagavadgytos“ pristatymas lietuvių skaitytojui reprezentuoja Vydūną kaip vieną iš turiningiausių ir originaliausių mūsų mąstytojų, bandžiusių esmingai spręsti reikšmingiausias žmogaus ir tautos būties problemas.
Kaip teigia R. Vasauskaitė, Vydūnas atskleidė ir labai aiškiai bei įtikinamai parodė tautiškumo ir žmoniškumo dermės būtinumą: tautiškumas jam yra svarbus ne tik kaip vertybė pati sau, jį svarbu puoselėti kaip sąlygą universalesnei vertybei – žmoniškumui – reikštis. Tikrąjį dvasingumą įkūnijantis žmoniškumas prireikus tampa pačia patikimiausia, jokia galia neįveikiama tautos apsigynimo tvirtove.
Po Vydūno kūrybos skaitymų, bibliotekos dailininkė G. Duobienė edukacijos dalyvius kvietė pasinerti į dailės terapiją, kurios metu padedami dailininkės užsiėmimo dalyviai laisvai improvizuodami ir liedami pavasarišku gaivumu pulsuojančias spalvas kūrė knygų skirtukus. Tai puiki dovana artėjančių Velykų proga knygą mėgstantiems žmonėms! Stebino nepaprastai kruopštus ir kūrybiškas kolektyvo darbas.
Kaip žinia, dailės terapija yra viena iš meno terapijos krypčių, apimanti dailės, psichologijos ir psichoterapijos žinias. Dailės terapija įprastai taikoma norint išreikšti savo jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant ar naudojant kitas meninės raiškos priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį žmogui gyvenimo būdą. Buvo nepaprastai nuoširdu, gera ir jausminga! Ačiū visiems dalyviams už drąsą, nuoširdų darbą bei aktyvų dalyvavimą!

Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Vasauskaitė