Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendino projektą „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“

Gruodžio 1 d. baigėsi Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuotas keturis mėnesius trukęs projektas „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“. Vasarą startavus projektui viešojoje bibliotekoje vykstančiuose užsiėmimuose ir integruotose pamokose Garliavoje nuo šių metų rugpjūčio mėnesio aktyviai rinkosi moksleiviai.
Projektas „Atrask save informacinių technologijų (IT) pasaulyje“ yra Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto ir finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ tęstinis projektas. Šį projektą 2015-2016 m. sėkmingai įgyvendino Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir šeši jos padaliniai. Plėtojant esamas ir kuriant naujas bibliotekos paslaugas viešojoje bibliotekoje vyko 40 neformalaus ugdymo teorinių – praktinių užsiėmimų moksleiviams pagal 4 neformalaus ugdymo programas.
Keturis mėnesius vykusių „Lego robotikos“ užsiėmimų metu moksleiviai konstravo LEGO Mindstorm NXT ir EV3 robotų modelius, susipažino su Arduino mikrokontroleriais ir naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais tobulino programavimo, loginio mąstymo ir komandinio darbo įgūdžius. Užsiėmimus viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose lankę moksleiviai programavimo, loginio mąstymo ir komandinio darbo įgūdžius demonstravo dalyvaudami dvejose viešojoje bibliotekoje organizuotose robotų varžybose naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais gilino programavimo žinias.
„Vaizdo technologijų“ ir „Darbo su planšetiniais kompiuteriais“ užsiėmimuose dalyvavę moksleiviai naudodamiesi planšetiniuose kompiuteriuose esančiomis programėlėmis kūrė grafinio dizaino darbus: retušavo ir restauravo nuotraukas, kūrė plakatus, lankstinukus ir skrajutes. Įkurtose video filmų dirbtuvėlėse itin aktyviai reiškėsi vyresnių – 5-10 klasių moksleiviai: rašė scenarijus, vaidino, filmavo ir montavo sustabdyto kadro ir trumpametražės animacijos filmukus, kuriuos vertinusi vietos bendruomenė išrinko 2 geriausius filmukų kūrėjus. Projektas suteikė vienodas galimybes naudotis informacinėmis technologijomis ir socialinę atskirtį patiriantiems vaikams, kurie pagal „Vaizdo technologijų“ ir „Darbas su planšetiniais kompiuteriais“ programas informacinių technologijų įgūdžius naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais tobulino ir Kauno rajono Garliavos Vaikų dienos centro moksleiviai, augantys socialinės rizikos šeimose.
Šešiuose bibliotekos padaliniuose vyko 120 neformalaus ugdymo užsiėmimų pagal 2 mokymų programas. Išaugęs moksleivių susidomėjimas naujomis technologijomis, įgytos žinios ir įgūdžiai robotikos ir vaizdo technologijų srityje leidžia daryti prielaidą, kad visi šie veiksniai turėjo įtakos geresniam moksleivių pasirengimui dirbti su naujomis informacinėmis technologijomis. Visos projekto metu plėtotos veiklos ugdė moksleivių informacinių technologijų kompetencijas, skatino iniciatyvumą ir bendruomeniškumą bei užtikrino vaikams ir paaugliams kūrybišką ir turiningą laisvalaikį po pamokų. Viešojoje bibliotekoje vykusiose integruotose dailės, informacinių technologijų ir muzikos pamokose (viso 20 pamokų) dalyvavę Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos ir jos Mastaičių skyriaus moksleiviai užsiėmimų metu naudodamiesi planšetiniais kompiuteriais susipažino su programavimu, mokėsi kurti muziką, retušavo ir restauravo nuotraukas, kurdami skrajutes ir plakatus įgijo grafino dizaino pagrindus. Vykdant projektinę veiklą savivaldybės viešosios bibliotekos ir 6 jos padalinių: Garliavos, Ežerėlio, Zapyškio, Ringaudų, Piliuonos, Lapių ir Domeikavos kaimų ir miestelių bibliotekose teikiamomis paslaugomis pasinaudojo daugiau nei 250 moksleivių, įskaitant ir socialinės rizikos šeimose augančius vaikus ir jaunimą. Bibliotekose vysktančių užsiėmimų metu su naujomis technologijomis dirbti moksleivius mokė Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos inicijuoto ir dalinai finansuoto projekto „Bibliotekos pažangai 2“ projekto „Moksleivių bendrųjų kompetencijų ugdymas Kauno rajono bibliotekose ir mokyklose panaudojant informacines technologijas“ metu apmokyti dėstytojai, mokytojai ir bibliotekos darbuotojai. Šio projekto dėka viešojoje bibliotekoje ir 6 jos padaliniuose sukurtos naujos paslaugos panaudojant naujausias IT padidino bibliotekos patrauklumą ir įvaizdį. Viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose išaugo lankytojų skaičius, bibliotekos vykdomomis veiklomis aktyviai domisi kitų bibliotekų ir mokylų atstovai. Per šį laikotarpį viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose su naujomis IT buvo apmokyta dirbti daugiau nei 250 moksleivių. Biblioteka tapo mokytojų ir mokinių susitikimo, integruotų pamokų ir neformalaus ugdymo užsiėmimų erdve. Didžiuojamės savo pasiekimais, nes šio projekto dėka išaugęs susidomėjimas bibliotekos teikiamomis paslaugomis ir ženkliai padidėjęs naujų lankytojų skaičius atskleidžia neabejotiną šio projekto naudą. Nors projektas jau baigėsi, tačiau įsigijus reikalingą įrangą ir turint apmokytus darbuotojus, kvalifikuotus specialistus ir didelį susidomėjusių vaikų kiekį viešojoje bibliotekoje ir šešiuose jos padaliniuose veiklos sėkmingai tęsiamos ir plėtojamos toliau. Taigi, galime drąsiai teigti, jog šis projektas prisidėjo prie moksleivių ir jaunimo užimtumo didinimo ir socialinės atskirties mažinimo Kauno rajone.

R. Vasauskaitė
 Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 


Parašykite komentarą