Pagal
Mėnuo: 2014 rugpjūčio

Kauno regiono bibliotekininkų draugija

Kauno regiono bibliotekininkų draugija

2014 m. sausio 10 d. įsteigta Kauno regiono bibliotekininkų draugija, kuri yra ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė. Draugijos pagrindiniai tikslai: • atstovauti draugijos narių profesiniams interesams; • dalyvauti, plėtojant Kauno regiono bibliotekų veiklą; • didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenėje; • skatinti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymą. Kviečiame įsijungti į draugijos veiklą, kurti bendrus projektus, dalintis idėjomis ir jas kartu įgyvendinti!